Žiadosť o členstvo - strelecký klub Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Žiadosť o členstvo


    _________________meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska žiadateľa
___________________


                                                                                                         Predseda Streleckého klubu
                                                                                                         
Mgr. Peter Vician
                                           
                                                             Majerský rad 3
                                                                                                        
Krupina 96301


                                                                                                         v Krupine..........................Tel. kontakt : ................................................

Mail. adresa: .................................................


                                     


Vec : Žiadosť o prijatie za člena do Streleckého klubu Krupina


        Žiadam Vás o prijatie do Streleckého klubu Krupina z nasledovných dôvodov. Chcel by som svoje
strelecké zručnosti zdokonaliť v športovej streľbe vo Vašom Streleckom klube.
Zároveň sa zaväzujem, že splním Vaše požiadavky ohľadom podmienok prijatia do Streleckého klubu.
Ostatné : vypísať

                                                        

                             
                            

                                                           


                                                              
Ostávam s pozdravom   .................................................

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky