Kalendár podujatí - strelecký klub Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kalendár podujatí

         
             Kalendár streleckých podujatí na rok 2019


Pištoľová súťaž presnosť, combat:

                            1. kolo   -   10.03.2019
                                 
2. kolo   -   24.03.2019
                                 
3. kolo   -   14.04.2019  
                                 
4. kolo   -   02.06.2019 - verejný strelecký pretek
                                
Malokalibrovková liga:
                            
1. kolo   -   17.03.2019
                                 
2. kolo   -   07.04.2019
                                 
3. kolo   -   12.05.2019
                                 
4. kolo   -   09.06.2019
                                 
5. kolo   -   01.09.2019

Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
                         
       1. kolo   -  31.03.2019
                                 2. kolo   -  28.04.2019
                                 3. kolo   -  01.05.2019
- verejný strelecký pretek
                                 4. kolo   -  23.06.2019

Brigádnická činnosť:
                                 1. termín   -   26.05.2019
                                 2. termín   -   16.06.2019

                                 
3. termín   -   30.06.2019    ZRUŠENÁ (z tech. príčin)
                                 
4. termín   -   08.09.2019   ZRUŠENÁ
                                 3. náhradný termín - 15.09.2019   

                                 
4. náhradný termín - 29.09.2019   

Začiatok streleckého podujatia bude vždy o 08:00 hod. na strelnici Okrúhla hora - Bzovík. Pri nepriaznivom počasí sa všetci strelci stretnú na strelnici Okrúhla hora - Bzovík. Následne na strelnici hlavný rozhodca rozhodne, či sa bude pokračovať v streľbe, alebo sa podujatie zruší a preloží na iný termín.
Začiatok brigádnickej činnosti bude vždy
o 08:00 hod. na strelnici Okrúhla hora - Bzovík. Pri nepriaznivom počasí sa všetci zúčastnení stretnú na strelnici Okrúhla hora - Bzovík. Následne na strelnici predseda, resp. ním poverená osoba rozhodne, či sa bude v brigádnickej činnosti pokračovať, alebo sa preloží na iný termín.    
V prípade preloženia brigádnickej činnosti, strelieb a rôznych aktivít Streleckého klubu  bude zverejnený náhradný termín na
www.skka.eu v sekcii ,, Aktuálne odkazy ,,.
Taktiež všetky informácie o činnosti a výsledkoch streleckých podujatí budú zverejňované na internetovej stránke Streleckého klubu Krupina.

Až do odvolania platí zákaz streľby zo SAMOPALOV a AUTOMATICKýCH PUšIEK na strelnici Okrúhla hora Bzovík!!!

Akcie OPK Krupina: 05.05.2019 - M400 /držitelia platných poľovných lístkov/
                         19.05.2019 - kontrolné streľby OPK - kandidáti OPK
                         25.05.2019 -
kontrolné streľby OPK - kandidáti OPK
                         01.06.2019 - Memoriál Ing. Alberta Macka - otvorený pretek brokový

                         24.08.2019 - praktická skúška kandidátov OPK KA
                         07.09.2019 -
praktická skúška kandidátov OPK KA
                         14.09.2019 - Memoriál Dr. Babiaka - otvorený pretek malokalibrovka M400
                         28.09.2019 - skúšky kandidátov OPK Krupina


TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky